Op vrijdag 6 juni 2014 zond Groot Nieuws Radio de tweede editie van de Opwekking Top 100 uit. Met opnieuw ‘Tienduizend redenen’ bovenaan de lijst.

Opwekking Top 100 – De Lijst van 2014

# 2014# 2013Opwekkingslied
11733  Tienduizend redenen
23717  Stil, mijn ziel, wees stil
34710  Gebed om zegen
413720  God maakt vrij
56642  De Rivier
6(-)751  Ik zie het kruis
710638  Prijs Adonai
88705  Toon mijn liefde
92488  De kracht van uw liefde
1011698  Nooit meer alleen
1115687  Heer, wijs mij uw weg
1218706  Zie hoe Jezus lijdt voor mij
1312730  Ik herleef
145614  Uw genade is mij genoeg
1562731  Halleluja Adonai
16(-)753  Symfonie
1714599  Kom tot de Vader
1865715  Wat hou ik van uw huis
1927711  Zijn trouw kleurt de morgen
2029695  Stil
217585  Er is een dag
2219629  Als er vergeving is
23(-)684  Adembenemend
2417623  Laat het huis gevuld zijn
2516640  Mijn hulp is van U, Heer
26(-)737  U nodigt mij aan tafel
2730616  Houd me dicht bij U
2836735  Als De Berg Sion
2920665  Tot aan die dag
3055697  Al wat ik ben
31(-)749  Hoe kan ik anders
3225669  Adonai
3323281  Als een hert dat verlangt naar water
3475581  Til mij op
3528123  Groot is uw trouw
3632462  Aan uw voeten Heer
3731626  Prachtige God
3821609  U bent heilig
3961713  Als U het huis niet bouwt
4038354  Glorie aan God
4168333  Heer, U bent El Elohim
4224630  Vader, U bent goed
43(-)124  Ik bouw op U
449518  Heer, U bent altijd bij mij
4544334  Heer, uw licht en uw liefde schijnen
46(-)615  Waardig is het Lam
4780464  Wees stil voor het aangezicht van God
48(-)633  Agnus Dei (Halleluja)
4972708  Hoe groot is uw trouw, o Heer
5089680  Mijn Redder
51(-)756  Schuilplaats
5233727  Ik val niet uit zijn hand
5339136  Abba, Vader
5495554  Mijn verlosser leeft
55(-)582  Jezus, alles geef ik U
5649542  God van trouw
57(-)747  Wij geloven
58(-)704  O kerk, sta op
5945042  ‘k Stel mijn vertrouwen
60(-)261  Abba Vader
6166719  Onbeschrijfelijk
6247595  Licht van de wereld
63(-)539  Kom, nu is de tijd
6464176  U bent mijn schuilplaats Heer
6534392  Mijn Jezus, ik hou van U
66(-)377  Wat de toekomst brengen moge
6799355  U die mij geschapen hebt
68(-)459  De rivier
69(-)699  Ik weet: Hij leeft
70(-)703  Zoals een hinde
7152461  Juich voor de Heer
72(-)714  Uw liefde laat nooit los
73(-)693  Vaste grond
7469671  Lof, aanbidding
7526430  Heer, ik prijs uw grote naam
76(-)570  De tijd van Elia
7791389  Create in me a clean heart
78(-)451  Ik hef mijn ogen
79(-)654  De vreugde van U is mijn kracht
8040548  Hart van aanbidding (De muziek vervaagt)
8194071  Jezus leeft in eeuwigheid
8281618  Jezus, hoop van de volken
83(-)569  Regeer in mij
8453429  God wijst mij een weg
8522407  O, Heer mijn God
8641580  Ik ben zo dankbaar
87(-)496  Kadosh / Heilig
8871502  Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
90(-)738  Ik kom bij U
91(-)662  God regeert
9184546  Nabij Gods hoog verheven troon
92(-)446  Daar is kracht
93(-)732  Wat een wonder
94(-)757  Zo goed
9577589  Ik wil juichen voor U
9643520  Wees mijn verlangen
97(-)625  Wat een liefde
9851428  Genade, zo oneindig groot
99(-)707  Met diep ontzag
100(-)722  Dat is genade!